Osiguranje komercijalnih potraživanja

Rizik neplaćanja kupaca je sastavni dio tržišnog poslovanja. 

Taj rizik ne može biti prepušten slučaju.

Nudimo vam jasan, troškovno isplativ i fleksibilan način zaštite od neplaćanja.


Sigurnost

Koristi za kupca i prodavca

Prednosti

Zaštita od gubitka, zaštita novčanih tokova, ostvarenje finansijskih planova, sigurnost, povećanje prodaje: izlazak na nova tržišta, novi kupci na postojećim tržištima.

Povećanje konkurentnosti: prodaja na otvoreno, bez bankarskih garancija, akreditiva i sl., produženje roka plaćanja novim i postojećim klijentima.

Međunarodna konkurentnost, cijena kreditnog osiguranja ukalkulisana u prodajnu cijenu proizvoda, mogućnost da se polisa koristi kao kolateral, odloženo plaćanje.

Saznajte više na www.triglav.ba


KONTAKTIRAJTE NAS

Prvi put u Bosni i Hercegovini

Rješenje za neplaćanje kupaca

Osiguravajući partner